Mostovna in klub 13.brat predstavljata predavanje

Dragan Nikčević - Ali smo v novih tridesetih?

Dragan Nikčević - Ali smo v novih tridesetih?

 Skozi predavanje bomo skušali ugotoviti, ali je trenutna družbena in politična situacija res podobna ali enaka tisti v 30ih letih 20. stoletja, ko so prevladovali fašizmi, nacizmi in druge oblike avtokratskih vladavin.
Dobro polovico preteklih desetih let v praktično kateremkoli prispevku zasledili bolj ali manj smelo poigravanje z napovedjo, da sta pok ameriškega nepremičninskega balona in evropska dolžniška kriza znamenje resne krize v temeljnem ustroju trenutnega političnega sistema. Tovrstne vsepričujoče in vseobsegajoče naracije bi morala nadomestiti raven analize, ki je bolj pozorna na specifičnosti posamičnega političnega momenta. Ugotovili bi, da gospodarski in politični sistem res pretresajo krize. Hkrati pa bi ugotovili, da blok, ki poseduje najboljše izhodišče in ima na razpolago največ sredstev, da izkoristi vsakokratno obdobje pretresa, sestavljajo ravno obstoječe družbene in politične elite.

Dragan Nikčević je sociolog, zgodovinar, družbenopolitični delavec in član programskega odbora Inštituta za delavske študije. 

 

 

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com