Mostovna

O ZAVODU MASOVNA

Masovna – Zavod neinstitucionalne kulture je neprofitni zavod za izvedbo in organizacijo kulturnih prireditev. Nastal je leta 1998 zaradi potrebe po krovni organizaciji, ki bi pridobila prostore za dejavnosti mladinske kulture na Goriškem. Od leta 2002 je upravitelj in programski kurator Kulturnega centra Mostovna, skladno s pogodbo z lastnico objekta, Mestno Občino Nova Gorica. S svojo organizacijsko strukturo skrbi za vzdrževanje prostorov in nemoteno delovanje programa, ki ga ustvarja skupaj z ostalo zainteresirano javnostjo, tudi čezmejno. Program obsega produkcijo, izobraževanje, koncerte, festivale, dramske uprizoritve in različne interdisciplinarne dogodke. Aktivno sodeluje s številnimi umetniki, gledališči, festivali in mrežami doma in v svetu. Od leta 2013 zavod deluje v javnem interesu na področju mladih.

KULTURNI CENTER MOSTOVNA

Kulturni center Mostovna, nekoč industrijski objekt s travnatim dvoriščem, ki je vrsto let sameval brez kakršnegakoli znaka življenja, je po obnovi zažarel z novimi vsebinami. Nahaja se na robu Nove Gorice in Solkana tik ob železniški progi in državni meji. Bližina mestnega jedra in oddaljenost spalnih naselij so skupaj s prostornostjo Mostovne bili kot nalašč za njeno preoblikovanje v javni prostor namenjen kulturnim dejavnostim.

Ideja o njegovi oživitvi se je pojavila leta 1996. Mestna občina Nova Gorica je na pobudo neformalne združbe skupin in posameznikov objekt vzela v najem. Leta 2000 je bil zgrajen nov dostop do objekta iz ulice IX. Korpusa. Leta 2001 so bili dokončani načrti za obnovo. Po takratnih različnih zapletih je Mostovna končno uradno odprta za obiskovalce jeseni 2002.

NAŠE POSLANSTVO IN VIZIJA

Naše osnovno poslanstvo je na inovativen način približati najrazličnejše kulturne dejavnosti in prakse ter spodbujati kulturno udejstvovanje posameznikov in društev. Ustvarjamo prostor, ki omogoča izmenjavo izkušenj, znanj in interesov, tako med umetniki kot različnimi publikami.

V bližnji prihodnosti želimo postati prepoznavna mreža kulturnih društev in posameznikov, ki bo delovala v slovenskem kulturnem prostoru in mednarodnih stikih, v podporo razvoju društvenih in drugih neinstitucionalnih kulturnih dejavnosti, ustvarjanju in posredovanju kulturnih in izobraževalnih programov in projektov. Trudili se bomo tudi spodbuditi diskusije o različnih umetniških praksah in temah, pa tudi oblikovati umetniške programe in dogodke, ki reflektirajo aktualne socialne, ekološke in politično-kulturne teme.

JAVNA PODPORA

Zahvaljujemo se naslednjim javnim kulturnim institucijam RS za sofinanciranje programa in delovanja:

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com