Kulturno društvo Teater na konfini -TNK-

GOTROPOLIS

GOTROPOLIS

Ustvarjalno mesto se 1. septembra odvija po ulicah Nove Gorice in Gorice, 2. in 3. septembra pa se utabori na Mostovni v Solkanu.

 
Gotropolis je festival uprizoritvenih umetnosti v gibanju, ki ustvari nad-mesto ter aktivno gradi skupno občinstvo multikulturnega območja. Svojo pot začenja izven institucij – kot ulični festival. Uporablja mehanizme participatornega gledališča in igrifikacije za dosego kreativne vključenosti obiskovalcev, spodbuja povezovanje lokalnih ustvarjalcev iz obeh strani meje ter krepi lokalno ustvarjalno sceno. Gradi prostor izven jezikovnih in političnih omejitev in s tem ustvarja zavest o skupnem somestju. 
 
 
 
 
 

Program

 

10:00-13:00 Delavnica sociodrame (Igriva skupinska analiza socialnih dinamik ob meji (izvaja se v angleščini), prijave na: info@tnk.si) (-TNK-)
14:00-17:00 Delavnica sociodrame (Igriva skupinska analiza socialnih dinamik ob meji (izvaja se v angleščini), prijave na: info@tnk.si) (-TNK-)
16:00-22.00 Popoldanski program
· Cirkuške delavnice (Cirkokrog Primorska)
· Knjižnica pod krošnjami (Mladinski center, Knjižnica F. Bevka)
· Ana Pečar: Izhod-i (razstava)
· Gotropolis Mladi: “Monade iz Livade” (poslikava obrazov; tekmovanje v gradnji "čajb", interaktivne igre)
· Srebrna puščica: Razlaga sporočil živali
17:00 KDPM: Rose (Cirkuška predstava)
18:00 Novo sporočilo Kapetana Ahaba iz Kitovega trebuha (Interaktivna instalacija) (Salvatore Calì, -TNK-)
19:00 Grunt & Improbiro: Gastropolis (Glasbeni koncert)
20:30 Čar hudega/Charms of harms (Projekcija digitalnega gledališča) (-TNK-)

Programma:

10:00-13:00 Workshop di sociodramma (Analisi ludica delle dinamiche sociali al confine (condotta in inglese), iscrizioni su: info@tnk.si) (-TNK-)
14:00-17:00 Workshop di sociodramma (Analisi ludica delle dinamiche sociali al confine (condotta in inglese), iscrizioni su: info@tnk.si) (-TNK-)
16:00-22.00 Programma del pomeriggio
· Workshop di circo (Cirkokrog Primorska)
· Biblioteca sotto le stelle (Mladinski center, Knjižnica F. Bevka)
· Ana Pečar: Izhod-i (mostra)
· Gotropolis Giovani: “Monade iz Livade” (pittura sull viso; gara di "costruzione di gabbie", giochi interattivi)
· Srebrna puščica: Interpretazione dei messaggi degli animali
17:00 KDPM: Rose (Spettacolo di circo)
18:00 Un nuovo messaggio del Capitano Achab dal ventre della balena (Installazione interattiva) (Salvatore Calì, -TNK-)
19:00 Grunt & Improbir: Gastropolis (Concerto musicale)
20:30 Il fascino del male/Charms of harms (Proiezione teatrale digitale) (-TNK-)

__________________

Gotropolis organizira: Kulturno društvo Teater na konfini -TNK-
V sodelovanju s: Associazione Quarantasettezeroquattro, CTA Gorizia, Fierascena
S podporo: Mestne občine Nova Gorica

 

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com