Zveza Mink Tolmin & Mostovna

NEVIDNE ŽENSKE//INVISIBLE WOMEN

NEVIDNE ŽENSKE//INVISIBLE WOMEN

Mednarodni projekt NEVIDNE ŽENSKE//INVISIBLE WOMEN v organizaciji Zveze Mink Tolmin je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture Nova Gorica/Gorizia 2025. Projekt govori o drugačnosti in edinstvenosti, o kulturni raznolikosti v soški dolini, o položaju žensk v sodobni družbi in kulturi skozi oči priseljenk, ter skozi oči ženskega aktivizma.

V pripravi je več javnih dogodkov do leta 2026, na katerih bomo v ospredje postavili ženske. Prvi izmed njih se bo zgodil 28. oktobra na Mostovni v Solkanu. Sestavljaljen bo iz treh sklopov: otvoritve umetniške razstave, okrogle mize in koncertov.

Otvoritev razstave: Prerezale smo kable (“Isekle smo kablove” v orginalu)

17.00, Galerija TIR
 
V sodelovanju s kolektivom (Re)konekcija, Novi Sad (Srb)
"Prerezale smo kable!" je razstava konceptualnega značaja, na kateri kustosinja Isidora Todorović obravnava položaj novomedijske in postmedijske umetnosti iz perspektive žensk. Razstava predstavlja 15 odličnih umetnic, ki se sprašujejo, kaj sploh pomeni živeti in ustvarjati novomedijsko umetnost.
 
Sodelujoče: Vesna Manojlović, Darija Medić, Ana Nedeljković, Monika Sigeti, Nataša Teofilović, Zorica Čolić, Katarina Petrović, Bojana Knežević, Isidora Pejović Blagojević, Radmila Trebovac, Ana Stefanović, Andrea Palašti, Violeta Vojvodić Balaž, Isidora Todorović, Aleksandra Gruden (Srb)
 
Projekt je bil del programa Evropske prestolnice kulture Novi Sad 2022.

 

Okrogla miza: Migracija; Spol; Kultura

18.00, Galerija TIR

V sodelovanju s Fair & Female (Aut, Slo, Cro), Klanghaus (Aut) in Rosa S.O.S. (Ita)

Na okrogli mizi o migracijah, spolu in kulturi bodo raziskana večplastna presečišča teh tem ter osvetljene izkušnje in izzivi, s katerimi se soočajo posameznice v Alpe Adria območju.

 

Koncerti: PhonoFemme on Tour: Voices of Protest

V sodelovanju s Klanghaus (Aut), PhonoFemme festival (Aut) in Sajeta Art&Music Festival (Slo)

"Voices of Protest" je turneja, ki jo je zasnovala ekipa dunajskega festivala Phonofemme in organizacija Klanghaus. Je plod dolgoletnega sodelovanja med različnimi kulturnimi subjekti, delujočimi na območju regije Alp in Jadrana (Alpe-Adria). Phonofemme festival je posvečen ženskim performativnim umetnostim in se od leta 2009 bienalno odvija na Dunaju.

Koncerti: 

  • Patrizia Oliva (Ita)
  • Kateryna Kostrova – Burning Woman (Ukr)
  • Warrego Valles (Slo)

 

Projekt sofinancira Javni zavod GO! 2025-Evropska Prestolnica Kulture, Nova Gorica. Podpira ga tudi Alpe Adria Alliance.

 

ENG:

The international project NEVIDNE ŽENSKE//INVISIBLE WOMEN organized by Zveza Mink Tolmin is part of the official programme of the European Capital of Culture Nova Gorica/Gorizia 2025. The project is about difference and uniqueness, about cultural diversity in the Soča Valley, about the position of women in contemporary society and culture through the eyes of immigrant women, and through the eyes of women's activism.
Several public events are in the pipeline until 2026 to bring women to the fore. The first of these will take place on 28 October at Mostovna in Solkan. It will consist of three parts: the opening of an art exhibition, a round table, and concerts.

17:00 - TIR Gallery
Opening of the exhibition "We cut cables" ("Isekle smo kablove" original title)
In collaboration with the collective (Re)konekcija, Novi Sad (Serbia)
"We cut cables!" is a conceptual exhibition in which curator Isidora Todorović addresses the situation of new media and post-media art from the perspective of women. The exhibition presents 15 excellent women artists who question what it means to live and create new media art.
Participants: Vesna Manojlović, Darija Medić, Ana Nedeljković, Monika Sigeti, Nataša Teofilović, Zorica Čolić, Katarina Petrović, Bojana Knežević, Isidora Pejović Blagojević, Radmila Trebovac, Ana Stefanović, Andrea Palašti, Violeta Vojvodić Balaž, Isidora Todorović, Aleksandra Gruden (Serbian)
The project was part of the European Capital of Culture Novi Sad 2022 programme.

18:00 - TIR Gallery
Round Table: Migration; Gender; Culture
In collaboration with Fair & Female (Aut, Slo, Cro), Klanghaus (Aut) and Rosa S.O.S. (Ita)
A round table discussion on migration, gender, and culture explores the multifaceted intersections of these topics, shedding light on the experiences and challenges faced by women and artists in the Alpe-Adria region.

20:00 - Mostovna
PhonoFemme on Tour: Voices of Protest
In collaboration with Klanghaus (Aut), PhonoFemme festival (Aut) and Sajeta Art&Music Festival (Slo)
"Voices of Protest" is a tour conceived by the team of Vienna's Phonofemme Festival and Klanghaus organization. It is the result of a long-standing collaboration between various cultural entities working in the Alps-Adriatic region (Alpe-Adria). The Phonofemme Festival is dedicated to women's performing arts and has been held biennially in Vienna since 2009.
Concerts:
▪ Patrizia Oliva (Ita)
▪ Kateryna Kostrova - Burning Woman (Ukr)
▪ Warrego Valles (Slo)

The project is co-funded by the Public Institute GO! 2025-European Capital of Culture, Nova Gorica. It is also supported by the Alpe Adria Alliance.

 

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com