Galerija Tir

Nina Bric, Ana Geršak, Dejan Gregorič, David Verlič - NA MEJI

Nina Bric, Ana Geršak, Dejan Gregorič, David Verlič - NA MEJI

Z nekoliko pretiravanja bi lahko rekli, da so meje prva stvar, s katero se srečamo v življenju: meja med otrokom in materjo je tista, ki posameznika preoblikuje v samostojnega subjekta. Sledijo meje kot pravila, zamejitve dovoljenega, tiste meje, ki lasten prostor ločijo od prostora drugega, ga opredeljujejo in dopolnjujejo, s čimer določajo naravo medosebnih stikov. Meje niso zgolj prepoved, so tudi meje zmožnosti: večino mej imamo v glavi, naše znanje o drugem, o svetu, o vesolju opredeljujejo epistemološke in ontološke meje, ki jih nismo sposobni prestopiti.
V fotografsko-risarskem projektu NA MEJI smo želeli premisliti otipljivo naravo meja. Na formalni ravni je to stik, srečanje risbe s fotografijo, ki določeno videnje resničnosti prestavlja v skrajno polje imaginarnega, v ilustracijo. Izmišljija tako trči ob meje pogojno resničnega, poiesis ob mimesis, in tako razširi polje interpretacij. Naenkrat je vse mogoče, tudi postavljanje meje tam, kjer je prostor na videz neomejen: starost in minljivost trčita ob meje večne mladosti, odprt prostor je nenadoma zamejen s čustvi žalosti, ki človeka zapirajo pred svetom.
Meje so povsod, samo prepoznati jih je treba. Šele takrat lahko začnemo prevpraševati njihovo (ne)smiselnost.
—Ana Geršak

Risba: Nina Bric | Fotografija: Ana Geršak, Dejan Gregorič, David Verlič

Vabljeni na odprtje razstave v petek, 11. 10. 2019 ob 20.00 v Galerijo Tir.

Razstava bo na ogled od 11. 10. do 16. 11. 2019.
Urnik galerije: čet // 17.00 - 19.00 & ob dogodkih na Mostovni

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com