pordenonelegge.it in Mostovna predstavljajo

Praznik poezije, proti meji in naprej

Praznik poezije, proti meji in naprej

Praznik poezije (pordenonelegge.it) bo letos prestopil slovensko mejo za dogodek, ki sega daleč, proti Novi Gorici in Gorici, Evropski prestolnici kulture 2025. Srečanje med pesniki in poetikami v soočenju z mejnimi izkušnjami med Slovenijo in Italijo, v okviru projekta Go! 2025, ki spodbuja ustvarjalno in kulturno tkivo Furlanije Julijske krajine ter Goriške in krepi kulturno dediščino naše regije.

Nekaj dni kasneje se vrne v svoj tradicionalni dom, v Pordenone, kjer bomo slišali še druge glasove in poetike ter spoznali nove knjige.

Poezija je srečanje, majhna ali velika pustolovščina z besedami, soočenje z realnostjo in napetostmi sedanjosti, v imenu vrednot, ki izhajajo iz zavedanja skupnega človekovega stanja. Zavedajoč se, da ima vsaka realnost številne meje, poezija ne sanja o tem, da bi jih odpravila, saj meje za poezijo niso ločitve, ampak točke združitve različnosti, privilegiran prostor za prevajanje, ki preoblikuje razlike v nove oblike enotnosti.

______________________________

 

Quest’anno la Festa di Poesia (pordenonelegge.it) varca il confine sloveno per un evento che porta lontano, verso Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025. Un incontro tra poeti e poetiche, al confronto delle esperienze di confine tra Slovenia e Italia, dentro il progetto Go! 2025, che promuove il tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia e valorizza il patrimonio culturale della nostra Regione.

Qualche giorno dopo ritorna alla sua sede tradizionale, a Pordenone, dove sentiremo altre voci e conosceremo nuovi libri.

Le parole della poesia sono un incontro, un’avventura piccola o grande con le parole, al confronto della realtà e delle tensioni del presente, in nome di valori che partono dalla coscienza di una condivisa condizione umana. Consapevole che ogni realtà presenta numerosi confini, la poesia non sogna di abolirli, perché i confini per la poesia non sono separazioni, ma punti d’unione delle diversità, luogo privilegiato della traduzione, che ridisegna le differenze in nuove forme di unità.

______________________________

 

Svojo poezijo berejo:

  • Giovanni Fierro
  • Urska Lešnik
  • Cristina Micelli
  • Francesco Tomada
  • Tinka Volarič
  • Tomislav Vrečar

 

Po branju bo glasbo vrtel DJ Soma (Tomislav Vrečar) in sicer mešano na obmejnem žaru: Alien, 99 Posse, Central problem, Almamegretta, Otroci socializma, Casino Royale, PIL, Baustelle, Tovariš Strmoglavljen, Arto Lindsay, Čao portorož, CCCP, Niko, Il genio, Radiohead … ter veliko več!

 

Branje se pričpne točno ob 21.00

________________________________________________________

 

VRATA: 20.30

START: 21.00

Prost vstop / Free entry

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com