BridA na Mostovni predstavljajo

R.o.R festival

R.o.R festival

Letošnja edicija festivala R.o.R tematizira vsestransko prepletenost sodobne družbe s tehnologijo. Preizprašuje, kako se umetniki soočajo z neizmernim tehnološkim razvojem od iskanja novih možnosti v umetniški produkciji do tega, kako je tehnološki razvoj spremenil dojemanje človeških vrednot. Predstavljeni umetniški projekti se dotikajo različnih tematik, od preživetih strojev težke industrije, ki so zaznamovali našo preteklost, do visokotehnoloških projektov, ki posegajo v interdisciplinarno polje, kjer se umetnost združuje z znanostjo in najnovejšo tehnologijo.

Trenutek v času pomeni razmislek, kako je pomembno, da skozi prizmo umetnosti opazujemo, kaj vse zaznamuje našo sedanjost, hkrati pa nam omogoča tudi globlji uvid v to, kar nam prinaša prihodnost. Umetnost kot edino nevtralno polje, ki je neobremenjeno s komercialnimi interesi sodobne družbe, predstavlja izjemen izrazni poligon, v katerem lahko kritično prepoznamo, kako je na eni strani z uporabo tehnologije moč širiti naše obzorje dojemanja, na drugi pa do skrajnosti dehumanizirati človeški obstoj z napačnimi in nepremišljenimi tehnološkimi aplikacijami.

 

PROGRAM na Mostovni
SREDA, 25. MAJ

20.00 // Polina Polikarpova: Prikupni geto (Pretty ghetto), odprtje razstave fotografij

21.00 // Kulturno društvo Altrememorie: Sprehod po črti (Walk the line), predstavitev projekta
Sprehod po črti je raziskovalno-pripovedni projekt, katerega cilj je prehoditi del italijansko-slovenske meje ter tako ustvariti sodobno, javno in transdisciplinarno pripoved.

Predavanje bo v angleškem jeziku s tolmačenjem po potrebi.

 

Ostali program najdete na spletni strani:

www.brida.si

 _________________________________________________

 

ENG

This year’s edition of R.o.R. festival is an exploration of the widespread presence of technology in modern-day society. It questions how the artists are coping with extreme technologic development, from seeking out new possibilities for artistic production to observing how technologic progress has changed our perception of human values. The artistic projects featured touch upon various subject, ranging from obsolete industrial heavy machinery which shaped our history, to high-tech projects reaching into an interdisciplinary field where art meets science and state-of-the-art technology.


A Moment in Time reflects on how important it is to observe, through the lens of art, all the elements which shape our presence – but it also provides us with a more profound understanding of what the future has in store for us. As the only neutral field unconstrained by the commercial interests of modern-day society, art provides us with an exceptional platform to express where we can critically observe how, on the one hand, technology can be used to broaden our horizons and perceptions, yet improper and misguided application of technology can also utterly dehumanize mankind’s existence.

 

PROGRAMME at Mostovna
WEDNESDAY, 25 MAY

20.00 // Polina Polikarpova: Prikupni geto (Pretty ghetto), photographic exhibition opening

21.00 // Kulturno društvo Altrememorie: Sprehod po črti (Walk the line), presentation of the project
Walk the Line is an exploratory-narrative project that aims to walk a stretch of the Italian-Slovenian border in order to elaborate a contemporary, public and transdisciplinary narrative.

 

The rest of the program can be found on the website:

www.brida.si

 

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com