Mostovna in klub 13.brat predstavljata predavanje

Tea Hvala - Subjekti feminizmov

Tea Hvala - Subjekti feminizmov

Zadnje predavanje pred poletjem bo posvečeno feminizmom oz. boju za enakopravnost med spoli.

Feminizma se ne da zajeti v eno samo definicijo. Feminizmov je več, odnosi med njimi pa v burni zgodovini prizadevanj za osvoboditev žensk nikoli niso bili enoznačni. Feminizmi so hkrati gibanje, ideologija, osebno prepričanje, mreža teoretskih pozicij in izhodiščna točka za raziskovanje pojavov, za katere ni nujno, da zadevajo samo ženske.

Kdo ali kaj so torej subjekti različnih feminizmov? V predavanju, ki bo seglo po primerih iz teorije in prakse, bom naslovila najpogostejša subjekta: žensko in spol. Z njuno pomočjo bo lažje prepoznati teoretske predpostavke posameznih feminizmov, ki vplivajo na njihove politične prioritete in zahteve, s tem pa tudi lažje razmisliti o tem, v imenu katerega feminizma se velja povezovati in boriti za prihodnost, ki bo za vse pravičnejša od sedanjosti.

Tea Hvala je je diplomirana komparativistka in sociologinja kulture z magisterijem iz antropologije spolov. Piše eseje o sodobnem feminističnem aktivizmu v Sloveniji in njegovi socialistični predzgodovini kot tudi kritiška in polemična besedila o sodobni umetnosti s feminističnim predznakom. Od leta 2007 na Radiu Študent soustvarja Sektor Ž, edino radijsko oddajo o feminizmu v Sloveniji. Med letoma 2001 in 2014 je v Ljubljani soorganizirala Mednarodni feministični in queerovski festival Rdeče zore. Od leta 2015 v Cerknem soorganizira festival Deuje babe. Že več let sodeluje tudi s Festivalom sodobnih umetnosti Mesto žensk, leta 2016 pa se je pridružila uredniškemu odboru spletnega portala Spol.si.

Blog: http://prepih.blogspot.si/

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com