Torek, 07. julij 2020

OBVESTILO - v času prireditev na Mostovni omejevanje števila obiskovalcev na 50 oseb

S spoštovanjem Higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve in dogodke po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se v času prireditev na Mostovni omeji število obiskovalcev na 50 oseb na podlagi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 92/2020 z dne 29. 6. 2020).

Več info o odloku:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2130

Higijenska priporočila NIJZ:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_organizatorje_prireditev_za_preprecevanje_sirjenja_okuzbe_z_virusom_sars-cov-2.pdf

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com