Klub 13. brat predstavlja predavanje

Mirt Komel - (Pre)misliti Revolucijo: od Francoske do Oktobrske

Mirt Komel - (Pre)misliti Revolucijo: od Francoske do Oktobrske

Klub 13. brat ob stoletnici Oktobrske revolucije predstavlja predavanje Mirta Komela - (Pre)misliti Revolucijo: od Francoske do Oktobrske.

Zdi se, kakor da revolucije v našem času nimajo več potenciala radikalnega spreminjanja družbe, kakršnega so nosile s seboj v preteklosti, saj se vse po vrsti iztekajo bodisi v zgolj uporniške prakse, bodisi v pravne reformacije obstoječega stanja. Toda nemara je poglavitna težava drugje, torej ne na ravni neustreznosti uporniških praks pojmu revolucije, pač pa ravno obratno, v samem pojmu revolucije, ki ne ustreza več današnjim praksam svobode. Predavanje se bo zaradi tega posvetilo zgodovinskemu premiku od Francoske do Oktobrske revolucije, ki sta najmočneje zaznamovali moderne revolucionarne prakse na nivoju ideje in ideala revolucije, vzporedno pa bo sledilo koraku, ki vodi od Hegla do Marxa, ki predstavljata ne samo najbolj eminentna, marveč tudi najbolj jasna misleca revolucije, saj sta vsak s svojo filozofijo postavila nekatere ključne teoretske koordinate modernih revolucionarnih teorij in nam potemtakem lahko služita kot vodilo kako (pre)misliti revolucijo v svojem lastnem času.

Mirt Komel, filozof in pisatelj, predavatelj na FDV Univerze v Ljubljani, raziskovalni sodelavec Mirovnega Inštituta, soustanovitelj mednarodnega heglovskega združenja Aufhebung in član Lokalnega odbora Levica Goriška.

Predavanje Mirta Komela ob stoletnici Oktobrske revolucije je prvo v seriji predavanj in javnih razprav, ki jih 13. brat pripravlja v sodelovanju s sorodnimi organizacijami. Predavanja bodo odpirala najrazličnejša družbena in politična vprašanja, ki jih je potrebno vedno znova kritično pretehtati.

 

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com