Mostovna in klub 13.brat predstavljata predavanje

Sašo Slaček Brlek: Zgodovinske transformacije kapitalizma in socialne države po drugi svetovni vojni

Sašo Slaček Brlek: Zgodovinske transformacije kapitalizma in socialne države po drugi svetovni vojni

Predavatelj se bo osredotočil na vzpon in padec socialne države ter na delavske moči v razvitih kapitalističnih državah v času po koncu druge svetovne vojne. 

Predvsem zaradi moči množičnih delavskih gibanj, ki so ponekod ogrožala same temelje kapitalizma, in zaradi visoke gospodarske rasti po koncu vojne, je takrat nastala zgodovinsko enkratna oblika razrednega kompromisa. Vključevala je priznanje sindikatov in kolektivnih pogajanj med delom in kapitalom, zaščito delavcev pred samovoljo menedžmenta, širjenje univerzalnih javnih storitev, kot so šolstvo in zdravstvo, vzpostavitev varnostne mreže socialne države ter zavezo držav, da bodo z aktivno gospodarsko politiko omejevale brezposelnost. Ta oblika razrednega kompromisa se je začela krhati konec šestdesetih let in je v osemdesetih dokončno podlegla zmagoviti neoliberalni ofenzivi, ki je močno omejila ali odpravila številne delavske pridobitve. V predavanju bodo predstavljene zgodovinske okoliščine, ki so omogočile vzpon socialne države po drugi svetovni vojni in njen zaton, zanimanje bo še posebej na naukih, ki jih lahko sodobna levica potegne iz analize teh zgodovinskih sprememb.

Sašo Slaček Brlek je raziskovalec na Centru za raziskovanje družbenega komuniciranja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in koordinator programske konference stranke Levica.

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com