Sreda, 17. april 2019

Razpis za prijavo kandidata za predstavnika zainteresirane javnosti v svetu Zavoda Masovna

17. 4. 2019 – 26. 4. 2019
Razpis za prijavo kandidata za predstavnika zainteresirane javnosti v svetu Zavoda
Masovna


Kandidati za predstavnika zainteresirane javnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica, občini Brda, občini Kanal ob Soči, občini
Miren - Kostanjevica, občini Renče - Vogrsko ali občini Šempeter – Vrtojba,
- dopolnjenih 18 let na dan vložitve kandidature.


Prijava naj obvezno vključuje tudi:
- opis dosedanjega delovanja na področju mladinskih ali kulturnih dejavnosti,
- motivacijski dopis za članstvo v svetu zavoda Masovna.


Kandidati morajo svoje prijave poslati po elektronski pošti na naslov razpisi@mostovna.com,
ali s priporočeno pisemsko pošiljko na naslov Masovna – Zavod neinstitucionalne kulture,
P.P.1, 5001 Nova Gorica, s pripisom na zunanji strani kuverte »Zainteresirana javnost 2019«,
do vključno z 26. 4. 2019.


Razpis volitev predstavnika zainteresirane javnosti v svet zavoda


Masovna – Zavod neinstitucionalne kulture vabi na volitve za predstavnika zainteresirane
javnosti v svet zavoda Masovna za obdobje 2019-2021. Volitve bodo potekale v nedeljo,
12. 5. 2019 od 17h do 18h v Kulturnem centru Mostovna. V svet zavoda bo izvoljen samo en
predstavnik zainteresirane javnosti. Izmed prijavljenih kandidatov bo izbran tisti, ki bo prejel
največ glasov.


Pravico udeležbe na volitvah predstavnika zainteresirane javnosti imajo vsi občani s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica ter občinah Brda, Kanal ob Soči, Miren -
Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba, ki so na dan volitev dopolnili 16 let. Na
glasovanju se bo potrebno legitimirati z osebnim dokumentom, na katerem je razvidna starost
in stalno prebivališče.


Solkan, 17. 4. 2019

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com