četrtek, 04. januar 2018

Festival Rock Vizije - Festival mladinskih skupin Slovenije Rock vizije 2018

10. januarja 2018 se zaključi rok za prijavo na mladinski festival Rock Vizije. Izbrane skupine bodo nastopile februarja 2018 na Mostovni. Prijavijo se lahko mladinske rock skupine in posamezniki, ki delujejo samostojno ali v okviru šole, kulturnih zavodov in kulturnih društev iz Slovenije in zamejstva. Starost nastopajočih ne sme biti manj kot 14 let in več kot 30 let.

1. Pogoji za udeležbo

Prijavijo se lahko mladinske rock skupine in posamezniki, ki delujejo samostojno ali v okviru šole, kulturnih zavodov in kulturnih društev iz Slovenije in zamejstva. Starost nastopajočih ne sme biti manj kot 14 let in več kot 30 let. Morebitne izjeme so mogoče le v izjemnih okoliščinah, po obveznem dogovoru s strokovnim svetovalcem za inštrumentalno glasbo centralne službe JSKD.

Skupine prijavijo program, ki ni daljši od 20 minut. Ob tem je zaželeno, da sta vsaj dve izmed skladb lastni in da je vsaj ena skladba v maternem jeziku. Prijavi je obvezno potrebno priložiti besedilo lastnih skladb.

2. Žirija

Nastopi bodo strokovno spremljani glede na naslednje kriterije:

 • inovativnost; svežina v izvajanju in v pristopu, 
 • kvaliteta izvedbe; glasbena izvedba, - ritem, sodelovanje s publiko,
 • ideja in sporočilo; jasnost, sporočilnost tekstov, aktualnost in svežina.

3. Priznanja in nagrade

Strokovna žirija Festivala mladinskih skupin Vizije na zaključnem festivalu (maj 2018) lahko podeli nagrade - Vizionarje v obliki plaket v naslednjih kategorijah:

 • rock vizionar za najboljšo mladinsko rock skupino,
 • rock vizionar za najbolj inovativen pristop,
 • do dva rock vizionarja kot posebno priznanje žirije.

Dobitnikom rock vizionarjev lahko JSKD podeli dodatne nagrade.

4. Izbor
Skupine se lahko prijavijo na katerokoli od petih regijskih srečanj. V primeru prevelikega števila prijav, bo Javni sklad RS za kulturne dejavnosti na podlagi regijske oddaljenosti od kraja izbora, izbral nastopajoče skupine. Vsa regijska srečanja bodo strokovno spremljana. Po zaključku regijskih srečanj bo organizator na predlog strokovnega spremljevalca - selektorja izbral najbolje ocenjene skupine, ki bodo uvrščene na zaključni festival Vizije 2018 v Novi Gorici. Skupine, ki so že sodelovale na državnem srečanju 2017, v letu 2018 lahko sodelujejo na regijskih srečanjih, a ne morejo biti izbrane na državno srečanje 2018.

Program državnega srečanja sestavi Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Izjemoma se selekcija za zaključni festival opravi tudi na podlagi poslušanja prispelih posnetkov. Skupina se s prijavo obveže za nastop na regijskem in državnem srečanju (v kolikor jo bo predlagal selektor) v dodeljenem terminu. Spremembe niso mogoče.

5. Kraj in čas izvedbe festivala

Regijska srečanja rock skupin bodo:
Stična, 17. november 2017
Nova Gorica, 16. februar 2018
Kamnik, 23. februar 2018
Brežice, 24. februar 2018
Ormož, 7. april 2018

Zaključni – državni festival Vizije
Festival bo potekal v Novi Gorici med 18. in 20. majem 2018.

6. Prijave in obveščanje

Za prijavo izpolnite spletno prijavnico, ki mora biti izpolnjena, najpozneje do 30. oktobra 2017 (za srečanje v Stični) ter do 10. januarja 2018 (za ostala srečanja). Kasnejših prijav ne bomo upoštevali.
Izpolnjeni spletni prijavnici je potrebno po e –pošti daniel.leskovic@jskd.si priložiti:

 • vsaj en novejši študijski/demo posnetek
 • kratki opis skupine,
 • tekst lastnih skladb,
 • fotografijo skupine v resoluciji vsaj 700 kB.

Dokumente lahko po navadni pošti, pošljete tudi na zgoščenki ali USB ključku - na Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Rock Vizije«.

Skupine, izbrane na regijska srečanja, bodo o izboru obveščene najkasneje 10 dni pred prvim regijskih srečanjem.

7. Splošno

 • Skupina s prijavo in njeno potrditvijo potrjuje, da je seznanjena s pravili in pogoji Festivala Vizije ter da jih v celoti sprejema. 
 • S prijavo in njeno potrditvijo skupina zagotavlja, da je resničen avtor pesmi. 
 • Prijave v nasprotju s pravili in pogoji Festivala Vizije ne bodo veljavne. 
 • Vsi osebni podatki, ki jih ekipa posreduje prirediteljem razpisa, bodo varovani v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)
 • Komisija ima pravico, da ne izbere nobene skupine. 
 • Organizator Festivala Vizije ne bo prevzel nobene pravne odgovornosti za kršenje avtorskih pravic s strani udeležencev tekmovanja. 
 • Skupina dovoljuje fotografiranje in snemanje ter reproduciranje svojega nastopa.

Kontakti: Daniel LESKOVIC, samostojni strokovni svetovalec za inštrumentalno glasbeno dejavnost
daniel.leskovic@jskd.si 01 24 10 532

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com