Petek, 22. avgust 2014

Razpis za direktorja zavoda Masovna

Nova Gorica, 22.08.2014

Masovna – Zavod neinstitucionalne kultureobjavlja razpis za

Direktorja zavoda

Naloge direktorja so opredeljene v statutu zavoda.
Pogoj za nastopitev dveletnega mandata je univerzitetna ali visoka izobrazba oz 1. bolonjska stopnja.

Merila, na podlagi katerih bo izbran najprimernejši kandidat, so:
- sposobnost organizacije ter timskega dela in vodenja,
- poznavanje veljavne zakonodaje,
- reference in izkušnje na podobnih zadolžitvah,
- znanje tujih jezikov,
- poznavanje področja mladinske in kulturne ustvarjalnosti,
- lastna vizija delovanja zavoda in Kulturnega centra Mostovna,
- poznavanje dela z osnovnimi računalniškimi in komunikacijskimi orodji.

Kandidati naj prijavo z osebno biografijo z dokazili in referencami ter program vizije delovanja zavoda predložijo do 05.09.2014 na naslov Masovna, p.p.1, 5001 Nova Gorica s pripisom "za razpis", ali na e-naslovrazpisi@mostovna.com.

O rezultatih bodo kandidati obveščeni najkasneje 15 dni po zaključku razpisa. Izbrani kandidat bo delo nastopil 01.10.2014.

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com