Torek, 21. februar 2023

Razpis za direktorja zavoda

Masovna – Zavod neinstitucionalne kulture objavlja razpis za

Direktorja zavoda

Naloge direktorja so opredeljene v statutu zavoda.
Pogoj za nastopitev dveletnega mandata z možnostjo podaljšanja za isto obdobje dveletnega mandata je univerzitetna ali visoka izobrazba oz 1. bolonjska stopnja.

Merila, na podlagi katerih bo izbran najprimernejši kandidat, so:

  • sposobnost organizacije ter timskega dela in vodenja,
  • poznavanje veljavne zakonodaje,
  • reference in izkušnje na podobnih zadolžitvah,
  • znanje tujih jezikov,
  • poznavanje področja mladinske in kulturne ustvarjalnosti,
  • lastna vizija delovanja zavoda in Kulturnega centra Mostovna,
  • poznavanje dela z osnovnimi računalniškimi in komunikacijskimi orodji.

Kandidati naj prijavo z osebno biografijo z dokazili in referencami ter program vizije delovanja zavoda predložijo do vključno 26.02.2023 na e-naslov razpisi@mostovna.com. O rezultatih bodo kandidati obveščeni najkasneje 7 dni po zaključku razpisa. Izbrani kandidat bo z delom začel 13.03.2023.

 

Solkan, 21.02.2023

 

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com