Nedelja, 24. julij 2016

Razpis za razstavljanje v galeriji Tir 2016/17 - Exhibition projects for 2016/17 (Open call)

Galerija Tir, ki od leta 2006 deluje v okviru Zavoda neinstitucionalne kulture Masovna, in se nahaja v prostorih Kulturnega centra Mostovna v Novi Gorici, objavlja razpis za razstave v sezoni 2016/17. Prijavijo se lahko avtorji, ki ustvarjajo v tradicionalnih medijih in ustvarjalci sodobnih, tehnološko podprtih umetniških zvrsti, brez kakršnih koli tehničnih, slogovnih ali vsebinskih omejitev. Galerija je dopolnjena tudi z manjšim odrom, ki lahko služi številnim namenom. K sodelovanju vabimo tudi mlade likovne kritike in kuratorje, ki si želijo pridobiti izkušnje pri pripravi in predstavitvi razstav.
V galeriji krijemo stroške predstavitve in medijskega tiska, poskrbimo za promocijo v medijih in nudimo tehnično pomoč pri izvedbi razstave. Vsak razstavljalec pa mora sam poskrbeti za prevoz del.
Prijave lahko pošljete na elektronski naslov ali po pošti:

Prijave lahko pošljete na elektronski naslov ali po pošti: tir@mostovna.com

Zavod Masovna
Galerija Tir
p. p. 1
5001 Nova Gorica

Kandidati naj v prijavni dokumentaciji predložijo:

 • predstavitev avtorja ali skupine (biografija)
 • predstavitev koncepta razstave, naslov razstave
 • tehnične podrobnosti (mere del, uporabljena tehnika, način prezentacije ...)
 • slikovni material razstave oz. digitalne reprodukcije del

Za likovne kritike, kuratorje:

 • biografija
 • kratek opis zaželenih poklicnih usmeritev

Ekipa Galerije TIR bo obravnavala vse prijave, ki bodo prispele do 10. septembra 2016.
O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni do 17. septembra 2016.

ENGLISH:

The Tir Gallery, which operates under the Masovna Institute since 2006, and is located in the Cultural Centre Mostovna of Nova Gorica, opened a call for exhibitions for the season 2016/17. The enrolment is open to artists who work in traditional media and for those who use modern, technologically-based art forms, without any technical, stylistic or content limitations. The gallery is supplemented with a small stage, which can serve to many purposes. We invite to collaboration also young critics and curators, who are interested in acquiring experience in the organisation and presentation of an exhibition.

The gallery covers the costs of the presentation and those of the press material, the gallery also offers technical support during the preparation of the exhibition. The gallery does not cover the expences of the trasportation of the works.

Applications can be sent by email or mail to: tir@mostovna.com

Kulturni center Mostovna
Galerija Tir
p.p. 1
5001 Nova Gorica

The documentation should include:

 • the biography of the author / the presentation of the group
 • the concept and the title of the exibition
 • tecnical details (the dimensions of the works, the technique, the exhibition design ...)
 • the photographic material

For art critics and curators:

 • the biography
 • a short text about the interests on the professional field

The gallery will consider the projects submitted by 10 September 2016.
The authors will be informed of the outcome of the selection by 17 September 2016.


MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com