Torek, 17. januar 2017

Rock Vizije 2017 prijave

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKIH SKUPIN SLOVENIJE - ROCK VIZIJE 2017

 
Pogoji za udeležbo

Za sodelovanje se lahko prijavijo vse mladinske rock skupine in posamezniki, ki delujejo samostojno ali v okviru šole, kulturnih zavodov in kulturnih društev iz Slovenije in zamejstva. Starost nastopajočih praviloma ne sme biti pod 14 let ter ne sme presegati 30 let. Morebitne izjeme so mogoče le v izjemnih okoliščinah, po obveznem dogovoru s strokovnim svetovalcem za inštrumentalno glasbo centralne službe JSKD.

Skupine prijavijo program, ki ni daljši od 20 min. Ob tem je zaželeno, da sta vsaj dve izmed skladb lastni in da je vsaj ena skladba po možnosti peta v maternem jeziku. Prijavi je obvezno potrebno priložiti tekst lastnih skladb.

 
Žirija

Nastopi bodo  strokovno spremljani glede na naslednje kriterije:

- inovativnost; svežina v izvajanju in v pristopu
- kvaliteta izvedbe; izvedba, živost ritma, sodelovanje s publiko,
- ideja in sporočilo; jasnost, sporočila tekstov, aktualnost in svežina.

Priznanja in nagrade

Strokovna žirija Festivala mladinskih skupin Vizije na zaključnem festivalu (maj 2017) lahko podeli nagrade - Vizionarje v obliki plaket v naslednjih kategorijah:

- rock vizionar za najboljšo mladinsko rock skupino
- rock vizionar za najbolj inovativen pristop
- do dva rock vizionarja kot posebno priznanje žirije

Skupini dobitnici rock vizionarja za najboljšo mladinsko rock skupino ter tudi ostalim dobitnikom vizionarjem lahko JSKD podelil dodatne nagrade.

Potek izbora

Skupine se lahko prijavijo na katerokoli izmed petih regijskih srečanj. V primeru prevelikega števila prijav, bo organizator na podlagi regijske oddaljenosti izbral nastopajoče skupine. Vsa regijska srečanja bodo strokovno spremljana. Po zaključku regijskih srečanj bo organizator na predlog selektorja izbral najbolje ocenjene skupine, ki bodo uvrščene na zaključni festival Vizije 2017 v Novi Gorici. Skupine, ki so že sodelovale na državnem srečanju 2016, v letu 2017 ne morejo biti uvrščene nanj.

Program državnega srečanja sestavi organizator v sodelovanju s selektorji. Izjemoma se selekcija za zaključni festival opravi tudi na podlagi poslušanja prispelih posnetkov. Skupina se s prijavo obveže za nastop na regijskem in državnem srečanju (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu. Spremembe niso mogoče.
 
Kraj in čas izvedbe festivala

Regijska srečanja rock skupin bodo:

Koper, 7. oktober 2016
Stična, 18. november 2016
Brežice, 11. februar 2017
Kamnik, 17. februar 2017
Ormož, 1. april 2017

Zaključni – državni festival Vizije
Festival bo potekal v Novi Gorici med 19. in 21. majem 2017.

Prijave in obveščanje

Za prijavo izpolnite spletno prijavnico, ki mora biti izpolnjena, najpozneje do 23. septembra 2016 (za srečanje v Kopru), do 4. novembra 2016 (za srečanje v Stični) ter do 20. januarja 2017 (za ostala srečanja).
Kasnejših prijav, ne bomo upoštevali.
Izpolnjeni prijavnici je potrebno po e –pošti daniel.leskovic@jskd.si priložiti:

- vsaj en novejši študijski posnetek,
- kratki opis skupine,
- tekst lastnih skladb,
- fotografijo skupine v resoluciji vsaj 700 kB.

Dokumente lahko pošljete na zgoščenki ali USB ključku tudi po navadni pošti na Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Rock Vizije«.
Skupine, izbrane na regijska srečanja, bodo o izboru obveščene najkasneje 10 dni pred prvim regijskih srečanjem.

Splošno

• Skupina s prijavo in njeno potrditvijo potrjuje, da je seznanjena s pravili in pogoji Festivala Vizije ter da jih v celoti sprejema.
• S prijavo in njeno potrditvijo skupina zagotavlja, da je resničen avtor pesmi.
• Prijave v nasprotju s pravili in pogoji Festivala Vizije ne bodo veljavne.
• Vsi osebni podatki, ki jih ekipa posreduje prirediteljem razpisa, bodo varovani v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)
• Komisija ima pravico, da ne izbere nobene skupine.
• Organizator Festivala Vizije ne bo prevzel nobene pravne odgovornosti za kršenje
avtorskih  pravic s strani udeležencev tekmovanja.
• Skupina dovoljuje fotografiranje in snemanje svojega nastopa.

Več informacij:
https://www.jskd.si/glasba/instrumentalna/prireditve_instrumentalna/rock_vizije/2016_2017/uvod.htm

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com