Petek, 24. februar 2017

Vabilo na dialog z ministrico za izobraževanje, znanost in šport, dr. Majo Makovec Brenčič

DIALOG z mladimi

Dialog med mladimi in ministrico za izobraževanje, znanost in šport, dr. Majo Makovec Brenčič v Solkanu

Ponedeljek, 6.3. 2017, ob 16. uri, Masovna
Zavod neinstitucionalne kulture, Cesta IX. korpusa 99A, 5250 Solkan

Dialog mladih z ministrico predstavlja mladim odlično priložnost za krepitev občutka pripadnosti družbi. Dialog sledi prepričanju, da je mladim potrebno prisluhniti ter jim dati priložnost in podporo pri uresničevanju njihovih pobud in idej. Dogodek je tako namenjen izmenjavi izkušenj ter aktivnemu mreženju med lokalnimi odločevalci in mladinskimi akterji, mladimi in ministrico.

“Kaj pričakujete v prihodnosti od odločevalcev na področju delovanja mladih?”

Skozi dialog z ministrico, dr. Majo Makovec Brenčič, se bomo osredotočili na aktualne teme, ki oblikujejo življenje mladih: vajeništvo, izobraževanje, opolnomočenje mladih v lokalnih skupnosti in mladinskih organizacijah, povezovanje formalnega in neformalnega znanja, itd.

“Kaj potrebuje vaše lokalno okolje za razvoj mladih?”

Udeležba na soočenju je namenjena vsem mladim, ki bi z ministrico radi spregovorili o omenjenih temah; PODAJTE svoje mnenje, ideje in predloge jih predstavite ministrici.

Vključite se v razpravo!

Vljudno vabljeni!


Udeležba na posvetu je brezplačna, vendar vas prosimo, da nam do sreda, 1.3.2017 pošljete prijavo na elektronski naslov info@mreza-mama.si in potrdite udeležbo.

Dodatne informacije: Mladinska mreža MaMa, 030 618 628

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com