Nedelja, 10. april 2022

Vabilo na četrto regijsko posvetovanje za pripravo RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU ZA MLADINO

Letošnje leto je evropsko leto mladih! Evropska komisija je leto 2022 posvetila vam mladim in tako postavila v ospredje pomen mladih in s tem tudi ponudila priložnost, da se sliši vaš glas.

Bi sooblikoval_a prihodnost mladih v Sloveniji? Ali bi sodeloval_a pri pripravi glavnega dokumenta za mlade v Sloveniji - Resolucije o Nacionalnem programu za mladino? Si želiš, da bi bil tvoj glas slišan in bi prispeval spremembam v družbi?

Vabimo te na četrto regijsko posvetovanje za pripravo resolucije o Nacionalnem programu za mladino (NPM), ki bo potekalo v petek, 15. aprila 2022 ob 10. uri, v Novi Gorici, v Mladinskem centru Nova Gorica, Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica.

Zakaj? Temeljni cilj Resolucije o Nacionalnem programu za mladino (NPM) je zagotoviti medsektorsko usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi. Gre za krovni dokument, v katerem so zajete glavne problematike mladih ter javno-politični ukrepi kot rešitve izzivov mladih.

Posvetovanja in delavnice bodo potekala sproščeno po metodologiji svetovne kavarne, kjer boste na različnih postajah obravnavali določene tematike po principu proste razprave in viharjenja možganov. Vsaka izmed postaj bi pokrila eno izmed vsebin za mlade:

  • izobraževanje (formalno in neformalno-mladinski sektor),
  • zaposlovanje in podjetništvo,
  • bivanjske razmere mladih,
  • zdravje in dobro počutje (v širšem pomenu – tudi šport),
  • okolje in trajnost,
  • mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja, ter
  • kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji.

______________________________________________________


Program posvetovanja:


10.00-10.30  |  “Prebijanje ledu”, spoznavanje med udeleženci
Predstavitev namena dogodka, nagovor direkotorica Urada RS za mladino, mag. Dolores Kores


10.30-11.00  |  Kako po priložnost v tujino?
Predstavitev programa ERASMUS+ Mladi v akciji in Evropske solidarnostne enote za mlade
Predstavitev področij Resolucije namenov in ciljev Urad RS za mladino;


11.00-11.15  |  Odmor


11.15-11.55  |  Predstavitev metodologije svetovne kavarne in navodila udeležencem za delo po skupinah
1 .krog – viharjenje možganov in razprava po postajah (v skupinah)
2. krog – viharjenje možganov in razprava po postajah (v skupinah)


11.55-12.05  |  Odmor


12.05-12.35
3. krog – viharjenje možganov in razprava po postajah (v skupinah)
4. krog – viharjenje možganov in razprava po postajah (v skupinah)


12.34-12.45  |  Odmor


12.45-13.30  |  Dialog z odločevalci – Urad RS za mladino, resorno ministrstvo


13.30-14.00  |  Refleksija, evalvacija in druženje

______________________________________________________


Zabavno in družabno bo.
Rok za prijavo na posvetovanje je 13. april 2022 na spletnem obrazcu.


Vljudno vabljeni!

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com