GALERIJA TIR

Salvatore Calì: Akcija / Azione 24032022

Salvatore Calì: Akcija / Azione 24032022

IZBERI AKCIJO
ODPRI SE USTVARJALNEMU NAVDIHU
NAJ TE OČARA ČAR DEJANJA
ZAČUTI, DA SI DEL DEJANJA
SESTAVI FOTOGRAFSKI NABOR "TUKAJ IN ZDAJ"
PRI KOMPOZICIJ UPOŠTEVAJ PRAVILO TRETJIN
DOLOČI ŽARIŠČNO TOČKO IN OSVETLITEV
UPOŠTEVAJ ČAS DEJANJA: 2 URI
ZAŽENI MISEL
NAPIŠI NA TABLO
PRIČNI FOTOGRAFIRATI
ZAPIŠI MISLI, KI SE PORAJAJO
SPROŽI
"OBČUTKI USTVARJAJO DEJANJA"

NE POZABI: DIHAJ

Moje umetniško ustvarjanje predstavlja nenehen poskus, da bi vzpostavil stik in dialog z zavestjo zemlje, z morfogenetskimi polji, ki jih ustvarjajo misli in dejanja nas samih ter vseh naših prednikov, z družbenim kontekstom ter s tem, kar je Jung imenoval »kolektivno nezavedno«. — Salvatore Calì

Salvatore Calì, je italijanski umetnik rojen na Siciliji (Misterbianco) leta 1966. Fotografija, video in performans so glavna sredstva njegovega umetniškega raziskovanja, v katerem narava, znanost, duhovnost in družbeni diskurz postanejo geste, dejanja in umetniška dela v interakciji z naravno in človeško ekosfero. Salvatore trenutno živi in dela v Novi Gorici.

SCEGLIERE DI AGIRE
APRIRSI ALL’EPIFANIA CREATIVA
FARSI AFFASCINARE DAL FARE
SENTIRSI PRESENTI ALL’AZIONE
COMPORRE IL SET FOTOGRAFICO NEL “QUI ED ORA”
COMPORRE L’INQUADRATURA CON IL METODO DEI NONI
DEFINIRE IL PUNTO FOCALE E L’ESPOSIZIONE
CONSIDERARE UNA UNITÀ DI TEMPO PER L’AZIONE: 2 ORE
INNESCARE L’INCIPIT DEL PENSIERIO
SCRIVERLO SULLA LAVAGNA
INIZIARE A SCATTARE
SCRIVERE I PENSIERI CHE SORGONO
SCATTARE
“I SENTIMENTI GENERANO AZIONI”

NON DIMENTICARE DI RESPIRARE

Il mio fare arte è un tentativo costante di contatto e dialogo con la coscienza della terra, con i campi morfogenici che sono campi informati e informativi, con il contesto sociale e con ciò che Jung ha chiamato “inconscio collettivo”.— Salvatore Calì

Salvatore Calì artista italiano nato in Sicilia (Misterbianco, 16 Maggio 1966), vive e lavora attualmente a Nova Gorica (Slovenia). Fotografia, video e performance, sono i principali mezzi con i quali esprime riflessioni intorno a tematiche dove mistica, scienza, natura, discorso sociale divengono gesti, azioni e opere, che interagiscono con l’ecosfera naturale e umana.

 

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com