GALERIJA TIR PREDSTAVLJA

Tomaž Grom: iMštrument

Tomaž Grom: iMštrument

Tomaž Grom (Ljubljana, 1972), kontrabasist, avtor
Glasbo dojema kot medij komunikacije, ne kot estetski užitek. Išče razloge za muziciranje. Brezkompromisno drega v aktualni družbeni prostor. Glasba je zanj iskanje, so nepojasnjena vprašanja, pretakanje zamisli, negotove situacije. Kompozicija je improvizacija. Improvizacija mu daje prostor, da odbluzi, da dela napake, da se izgublja in iznajdeva intrigantne rešitve. V improvizaciji težave rojevajo razmisleke in odpirajo nove poti. Pogreša poglobljeno in kompleksno refleksijo.
Gostoval je na festivalih po Evropi in severni Ameriki, ustvaril avtorsko glasbo za številne gledališke, plesne in lutkovne predstave ter filme.
Je ustanovitelj in programski vodja Zavoda Sploh, ki se ukvarja s produkcijo glasbenih in uprizoritvenih umetnosti ter z izobraževanjem in založništvom. V njegovem okviru kurira festival  Neposlušno. Do leta 2018 je kuriral tudi seriji zvočnih ciklov  Confine aperto in  Zvokotok, do leta 2013 Neformo. Je tudi avtor performansov Keemo, Carte Blanche, Moje telo, moja kletka (z Anjo Novak), Bruto, Ništrc, (del Arservisove zbirke umetniških del)  Pozabljeno, prezrto, Duša, šum, ventil in žica, zvočne instalacije  Na ta veseli dan kulture  in večletnega projekta  iMštrument.
Po njegovi zamisli je nastal celovečerni dokumentarni film  Šum Balkana  režiserja Borisa Petkoviča.
Je avtor video portretov umetnic, ki nastajajo za spletni portal  Centralala.si  in filma  Komaj čakam, da prideš.
Najtesnejši sodelavci pri filmu in v uprizoritvenih umetnostih so: Špela Trošt, Bojan Jablanovec, Tomi Janežič, Loup Abramovici,  Špela Čadež, Urška Djukić, Ana Čigon, Iztok Kovač,  Boris Petković  ... 
Zasedbe:  Oholo!,  Dörner / Grom,  Kaučič / Grom,  Kutin / Grom,  Tomažin / Grom,  Šalter Ensemble .
Kot improvizator poleg priložnostnih sodelovanj (Michel Doneda, Jonas Kocher, Pascal Battus, Nate Wooley, Seijiro Murayama, Marc Ribot, Sonny Simmons, Doug Hammond, Eduardo Raon, Ana Kravanja, Kaja Draksler, Drago Ivanuša ...) pogosto sodeluje z naslednjimi glasbeniki: Irena Z. Tomažin,  Samo Kutin,  Vid Drašler,  Jošt Drašler,  Andrej Fon,  Zlatko Kaučič , Eduardo Raon,  Tao G. Vrhovec Sambolec  ...
 
iMštrument
iMštrument je hkrati kolekcija zvočnih in video posnetkov glasbenikov, ki razvijajo osebni glasbeni jezik, in avdiovizualni eksperimentalni inštrument. Izbira posnetka glasbenika, vklop, izklop, glasnost in naključje so parametri, ki uporabniku omogočajo muziciranje. Pred očmi in ušesi neprestano nastaja vedno neponovljiva kompozicija. 
iMštrument je kreacija v nenehnem nastajanju, v kombiniranju izvirnega in živega glasbenega dela, ki poteka na presečišču tehnološko obdelane zvočnosti in elementarnosti čistih zvokov v povezavi z digitalnim zapisom. Je prostor srečanja neprisotnih, tehnološko reproduciranih izvajalcev z neposredno prisotnostjo uporabnika.

Zamisel: Tomaž Grom
Snemanje in obdelava videa: Ana Čigon, Tomaž Grom
Programiranje: Vasja Progar
Oblikovanje in izdelava vmesnika: Tilen Sepič
Izvršna producentka: Špela Trošt
 
Zvok in videopodoba: Daichi Yoshikawa, Franz Hautzinger, Lee Patterson, Samo Kutin, Seijiro Murayama, Olivier Toulemonde, Jonas Kocher, Andrej Fon, Vitja Balžalorsky, Dimitra Lazaridou Chatzigoga, Ute Kanngiesser, Jennifer Allum, Tristan Honsinger, Sebi Tramontana, Axel Dörner, Tomoko Sauvage, Mike Majkowski, Liz Allbee, Birgit Ulher, Audrey Chen, Henrik Munkeby Nørstebø, Noid, David Stackenäs, Dirar Kalash, Burkhard Beins, Andrea Neumann, Tom Jackson, Onno Govaert, Mikko Savela, Jošt Drašler, Susanna Gartmayer, Michel Doneda, Lê Quan Ninh, Jean- Luc Guionnet, Ana Kravanja, Bertrand Denzler, Carlos Zingaro, Wilbert De Joode, John Butcher, Joëlle Léandre, Hans Koch, Martin Küchen, Paul Lovens, Pascal Niggenkemper, Xavier Charles, Vid Drašler, Mohammed Abdul Monem, Irena Tomažin Zagoričnik, Mazen Kerbaj, Sharif Sehnaoui, Raed Yassin, Agnes Hvizdalek, Sven-Åke Johannson, Christine Abdelnour, Michael Zerang, Pascal Battus, Elisabeth Harnik
 
 
____________________________________________________________
 
 
 
iMstrument
iMstrument is a collection of sound and video recordings of musicians who are developing their own individual musical language and an audiovisual experimental instrument. Selecting the source, turning on and off, defining volume and rendomness are parameters that allow the user to play music.An ever-unrepeatable composition is constantly formed in front of eyes and ears.
iMstrument is a continuously evolving creation, combining original and live music. It is taking place at the intersection of technologically processed contemporary sonority and the elementarity of clean sounds in connection with digitized recording. It is a meeting place of the absent technologically reproduced performers and the immediate presence of the user.
 
Concept: Tomaž Grom
Recording and video editing: Ana Čigon, Tomaž Grom
Processing, coding: Vasja Progar
Interface design and production: Tilen Sepič
Executive producer: Špela Trošt
 
Sound and visual appearance: Daichi Yoshikawa, Franz Hautzinger, Lee Patterson, Samo Kutin, Seijiro Murayama, Olivier Toulemonde, Jonas Kocher, Andrej Fon, Vitja Balžalorsky, Dimitra Lazaridou Chatzigoga, Ute Kanngiesser, Jennifer Allum, Tristan Honsinger, Sebi Tramontana, Axel Dörner, Tomoko Sauvage, Mike Majkowski, Liz Allbee, Birgit Ulher, Audrey Chen, Henrik Munkeby Nørstebø, Noid, David Stackenäs, Dirar Kalash, Burkhard Beins, Andrea Neumann, Tom Jackson, Onno Govaert, Mikko Savela, Jošt Drašler, Susanna Gartmayer, Michel Doneda, Lê Quan Ninh, Jean-Luc Guionnet, Ana Kravanja, Bertrand Denzler, Carlos Zingaro, Wilbert De Joode, John Butcher, Joëlle Léandre, Hans Koch, Martin Küchen, Paul Lovens, Pascal Niggenkemper, Xavier Charles, Vid Drašler, Mohammed Abdul Monem, Irena Tomažin Zagoričnik, Mazen Kerbaj, Sharif Sehnaoui, Raed Yassin, Agnes Hvizdalek, Sven-Åke Johannson, Christine Abdelnour, Michael Zerang, Pascal Battus, Elisabeth Harnik

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com